Årets första nyhetsbrev från styrelsen i ÅSS

Kära ÅSS-medlem! Här kommer aktuell information från ÅSS och vi börjar med vårens sång;

”Från Årstaviken vi kastar loss och vi seglar

utmed skärgårdens kobbar och skär

och i vårt anlete glädjen sig speglar

ty mot Verkarna/Vällinge båten oss bär”

Vintern som gått. Efter en mild inledning fick vi både snö och kyla. Så här långt ser våra båtar ut att ha klarat sig bra, både på klubbens områden och de som förvaras vid bryggorna. Dock med ett undantag vilket renderade i en sjunken båt, nu hanterat av båtägaren med hjälp av försäkringsbolaget. Lärdomar finns trots första fallet på 10 år.

Är pandemin nu äntligen över? Troligen är det något vi får leva med framöver även om restriktionerna lättats och en lärdom är att fortsätta var rädda om varandra.

Årsmötet i hybridform gick av stapeln 14 mars, med över 100 anmälda, jätteskoj. Modellen med både fysisk och digital närvaro hyllades vilket underlättar för alla medlemmar. Bra balans i ekonomin och alla verksamhetsplaner godkändes såväl som förbättringsförslagen till stadgarna. Detta kommer underlätta och modernisera arbetet i föreningen.

Nu är det dags för vårrustningen på allvar, det slipas, fejas och snickras i vårsolen. Glöm inte att ta ett avbrott för en fika! Är du nere en onsdag fm så är det fika i klubbhuset, så även onsdagskvällar i april.

Sjösättning sker om isen tillåter 23-24 april och kvällen 20 april sker ett informationsmöte med varvsgänget för de som vill veta mer eller få lite praktiska råd. Sjösättningslistor anslås som vanligt på hemsida och klubbhus några veckor innan.

De nya pontonerna är klara och väntar på sina första båtar, personliga brev skickas nu till berörda båtägare inkl. en förtöjningsinstruktion.  Idrottsförvaltningen kallar oss för stadens finaste hamn!

Våra öar Vällinge & Verkarna öppnar redan i början av Maj, sedan är säsongen i gång. Kom på besök!

Vi kommer ha nya typer av föreningsmöten, ett på våren 14 maj och ett på hösten 10 september. Med tema som rör vårt båtliv, positivt, efterfrågat och intressant. Passa på att träffa styrelsen och ledande funktionärer, dessutom med social samvaro och någon rolig aktivitet, musik, quiz eller vad överraskning det månde bli från klubbmästeriet. Inbjudan kommer givetvis.

ÅSS Ungdom kör igång redan i maj och i år blir det seglarläger, veckan efter midsommar på Verkarna.

Välkommen till ett spännande ÅSS år i vår 124-åriga historia hälsar vi i styrelsen

Elisabeth, Erik, Jonny, Hasse, Tobias, Åke och Åsa