Årets största projekt på ÅSS, pontonbyte i höst

Våra yttre pontoner 500 och 700 bryggorna skall bytas ut pga ålder och slitage.
ÅSS hyr dessa av Stockholm stad, ÅSS äger däremot Y-bommar, el, vatten och belysning
Vi kommer därför tidigarelägga årets torrsättning till den 1-3 oktober och senarelägga starten av
vinterhamn till 1 december.
Preliminärt startar entreprenaden den 4 oktober och är slutförd under november.
Arbetet kommer ske med hjälp av medlemmar och entreprenörer. Arbetet är omfattande och vi måste alla
hjälpas åt, räkna med att du blir engagerad i någon form.
● För dig med båt som skall torrsättas så innebär detta att torrsättningen tidigareläggs till den 1-3
oktober.
● För dig med båt på annan plats kommer du behöva lämna hamnen redan kring 20 september, för
att bereda plats för maskiner och etablering samt rivningsarbete
● För dig som skall ligga i vinterhamn återkommer vi om tänkbara placeringar under projektets löptid
En arbetsdag kommer genomföras den 25 september då vi önskar 25-30 händiga personer som kan bidra,
med nedmontering av El/Vvs/Belysning. Information och anmälan