En fantastisk arbetshelg Hamnen, Verkarna och Vällinge. Tack alla som var med och gjorde arbetsdagen möjlig. ÅSS Flaggan i TOPP