ÅSS ORDFÖRANDE avgår i förtid

Vår ordförande Carina Rönnby kliver av sitt uppdrag i förtid av personliga skäl. Vi vill passa på att tacka Carina för hennes insatser för föreningen under senaste året.

Övriga styrelsen tar vid och Åke Anesten kommer inträdda  som tillförordnad ordförande till nästa val. Åke är idag föreningens kassör och kan verksamheten väldigt väl. Övriga styrelseledamöter kommer behöva arbeta än mer för verksamheten, möjligen kommer någon mer medlem bli adjungerad i styrelsearbetet för att avlasta. Kan och vill du bistå i vårt gemensamma arbete med förädling av föreningen så kontakta gärna någon i styrelsen eller valberedningen. Mobilnr och eller mailadresser ligger på hemsidan

Närmast på agendan har vi ett årsmöte framför oss den 14 mars. Inbjudan till det kommer gå ut imorgon via mail.

 Sedan har vi om vinter tillåter en sjösättning i slutet på april.  Läs gärna på hemsidan om kommande aktiviteter och event

 Hälsar styrelsen i ÅSS