Filminspelning på ÅSS den 13 Januari

Hela fredagen den 13 Januari kommer ett filmteam att ockupera klubbhuset för att på hamnplan och bryggor spela in ett delavsnitt av kriminalserien Hassel. Spännande