Förarintygskurs på ÅSS 3-4 oktober i klubbhuset

Välkommen på Förarintygskurs, anmälan till Hasseloewy@gmail.com eller mobilnr 0705425680

 

Innehåller grunderna för båtlivet

  • sjökort
  • utprickning
  • navigation
  • säkerhet
  • väjningsregler
  • väder
  • miljö
  • sjömanskap
  • sjukvård

allt till sjöss