Hej alla ÅSS-are, hoppas ni haft en härlig sommar ute på sjön.

Först och främst vill jag passa på att tacka alla er som hjälpt till under året i klubben med allt
Tyvärr är detta brev tvunget att skrivas på grund av ett flertal tråkiga händelser och incidenter som skett i klubben, både i hamnen, på våra klubbholmar och på bryggudden. Några av dem har styrelsen redan tagit hand om och andra är fortfarande under utredning.
Vi måste alla förstå att de regler och ordningsföreskrifter som vår båtklubb har måste efterföljas och respekteras så att ÅSS kan upprätthålla sitt rykte som den fina och ordningsamma båtklubb vi är idag.

Tänk gärna på:
Vi hjälper speciellt nya medlemmar; så att dom snabbt blir del av oss
Vi följer funktionärs instruktioner vid hamnarbete eller besök på holmar eller klubbhus
Vi följer klubben ordningsregler speciellt gällande alkohol droger och störande ljud
Vid möten och samkväm har vi gott umgänge, med öppen och lugn dialog; låta alla som vill vara delaktiga och få sin röst hörd
Vi löser eventuella dispyter med den det berör och i enrum
Vi rapporterar problem eller skadegörelse till verksamhetsansvarig eller styrelse
Vi får alla fråga och avvisa objudna gäster vi ser, vänligt men bestämt
Vi tänker alla på att klubbens anseende skapar vi tillsammans, speciellt gäller detta vid vid umgänge med gäster eller externa besökare
Även om det kan uppfattas som tråkigt vill vi också be er alla, vad som sägs i våra stadgar, gällande medlems skyldighet: Att rätta sig efter sällskapets stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut
Jag kan inte nog påtala vikten av att visa gott föredöme som medlem, dels för våra ungdomar och dels för att alla skall trivas.

Har ni frågor eller synpunkter/funderingar, maila gärna mig eller någon i styrelsen enligt nedanstående.
Ha det fint och var rädda om er i rådande virustider.

Ordförande Martin Miljeteig, på styrelsens vägnar
info@åss.nu