Information från styrelsen- Årsmöte 2024

God fortsättning på det nya året.
Vi vill påminna er alla om vårt årsmöte den 13 mars kl 18.30
på Sjömansskolan på Långholmen.

I år kommer vi ha ett fysiskt möte enbart, då vi vill återgå till att träffas
personligen och med det förstärka vår klubbsamvaro.
Välkomna!

I samband med detta vill vi också påminna om att eventuella motioner måste
vara oss tillhanda senast 31 januari. Styrelsen@åss.nu

Nyårs hälsningar från
Styrelsen