Information från styrelsen oktober

Ja då var det höst och slut på båtsäsongen för dom flesta.

Torrsättningen den senast helgen var om inte en succé så nästintill; färdiga vid lunchtid på söndagen, inga olyckor vad vi vet, mycket bra organiserat samt trevlig stämning överlag.

Trots att vädergudarna kanske inte var helt snälla så gick den omplanering som gjordes med mer båtar upptagna på fredagen mycket bra. Tack till er som med kort varsel kunde komma och ta upp er båt samt funktionärer som kunde ställa upp. Klubbmästeriet är som vanligt en fantastiskt grupp som ser till att vi alla funktionärer får energi och kraft under dessa dagar.

Projektgruppen som planerat och styrt upp processen har gjort ett makalöst jobb, TACK.

Det finns redan en preliminär slutrapport om torrsättningen som kommer att kompletteras med ett möte nästa vecka. Sedan är det upp till oss i styrelsen att se till att bemanna och följa processen närmast blir det i vår vid sjösättningen

Vinterhamn startar formellt upp nu vid månadsskiftet så i och med det har våra båtar fått sin vinter plats för i år.

Gällande Hellas tennisbyggnation och vidhängande frågor på hamnplan så har ett flertal möten hållits och vi känner att våra krav och synpunkter nu är både är kända och till del accepterade men någon slutlig lösning har inte presenterats för oss. Vi har i samband med själva bygget bett staden att klara upp parkeringseländet och hitta lämpligt lösning utan att vi skall belastas för några kostnader eller ändringar. Vi återkommer så snart vi får mer konkret information men vi skall nog inrikta oss på att Hellas byggnation startar under senare delen av 2024.

Vi vill nämna att det är parkeringsförbud utefter vägen (Hammarby Slussväg) som går igenom vårt arrendeområde. Gatukontoret har  förvarnat att ett nytt parkeringsbolag kommer att från 1 november övervaka där. Mao parkera inte där.

Arbetsdagarna vid hamnen och Verkarna gick planenligt även om vi måste bättre styra upp kallelseprocessen och få flera till dessa tillfällen.

Den 25 november (15- 18) bjuder vi  in er till Medlemsträff med sedvanligt information samt något tilltugg. Separat inbjudan kommer men boka in detta redan nu i din kalender.

Upplevs kanske som tjat men du som har tid och idéer hur vi kan förbättra vår verksamhet, hör av dig till oss styrelsen@åss.nu eller till valberedningen@åss.nu, då vi behöver flera aktiva medlemmar.

Hösthälsningar

Styrelsen