Lite detaljerad information kring pontonbytet i höst

Höstens torrsättning sker 1-3 oktober

Vintervalet, dvs var du vill ha din båt i vinter, i vinterhamn eller vintervarv, sker den 20 augusti.

Gemensam arbetsdag för att förbereda bytet blir den 25 september, anmälan via kallelse@åss.nu.

Då skall vi demontera befintlig EL, vatten och belysning, många händiga personer behövs.

Pontonerna som är av vågbrytande konstruktion är 20 meter långa och med inre kanalisation för El och vatten (torde minska vårt underhåll för trasiga ledningar etc).  Total brygglängd som bytes är 308 meter, hela 500 och 700 bryggorna. De flesta bryggövergångarna kommer försvinna med den nya lösningen.

Stadens investering är ca 7-8 MSEK för pontoner och arbetet.

Vår kostnad kommer landa på ca 350.000kr i år. Budgeterat 300.000kr i år och 150.000kr/år för 2022, 2023. Vi äger Y-bommar, El, belysning och vattenförsörjningen, dvs det som skall flyttas över till de nya pontonerna.

Vi kommer köpa tjänsten att flytta 81 Y-bommar, av skäl att det är för omfattande, för stora risker och svårigheter att hinna med för oss vanliga medlemmar.

El-stolpar behålles med några få undantag, men byggs om till LED-belysning, vattenutkast kommer integreras med El-stolparna. Central styrning införs på belysningen. Övriga bryggor berörs ej i nuläget.

Tidigare har KMK, Ålsten, Hässelby samt Nynäshamns båthamnar samt Arkösund liknande lösningar med gott resultat.

Byggnation sker med början för 700 bryggan och därefter ytterligare 3 etapper på 500 bryggan, varje etapp tar ca 2 veckor i anspråk. Under den tiden dvs 4 oktober till sista november är tillgången till dessa bryggor mycket begränsad.

Information kommer ske både via hemsida men och också direktmail till berörda båtägare.

Vid frågor eller synpunkter så står Hasse till förfogande via mobil 0705425680 eller mail; hasseloewy@gmail.com