Resultatet av medlemsenkäten

Nedan finner ni resultatet från medlemsenkäten. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tid att besvara enkäten. Totalt var det ca 320 personer som besvarade enkäten varav en majoritet lämna kommentarer eller feedback till styrelsen. Det riktigt roliga är att 98,4% av de som besvarade enkäten svarade ja på frågan ”Sammantaget tycker du att ÅSS är en bra förening där du trivs som medlem”.

Styrelsen kommer under hösten att arbeta med de kommentarer och den feedbacken vi fick i enkäten i större arbete om föreningens långsiktiga framtid.