Nu lägger styrelsen en ny Kommunikationsplan för ÅSS

Vi måste förbättra kommunikationen och skapa nya forum för dialog och utbyte av idéer så båtklubben utvecklas i rätt riktning. Följande har vi fastställt till att börja med;

Föreningsträffar  en under våren och en under hösten. Dessutom skall vi ha forum inför sjösättningar och torrsättningstider. Till detta kommer kvartalsvisa informationsbrev. Och som inte det var nog kommer det vara klubbfika då och då.

Föreningsmöten

Försäsong Lördag 14 maj kl 13-16 med aktuellt tema och kort info/dialog med styrelsen

Eftersäsong Lördag 10 september kl 13-16 med aktuellt tema och kort info/dialog med styrelsen

Informationskväll innan sjösättning 20 april kl 18.00 – 20.00 träff och råd från varvschefen

Informationskväll innan torrsättning 28 september kl 18.00 – 20.00 träff och råd från varvschefen

Vi kommer också ha  några månadsvisa enkla träffar med kaffe/bulle när expeditionen är öppen.

Vidare kommer hemsidan att utvecklas för självservice, dvs där du gör mycket mer själv av bokningar

Just nu pågår en genomgång av klubbens mailadresser för att underlätta kommunikation, felanmälan.

  • expedition@åss nu allmänna frågor, medlemskap, öppet på onsdagar kl 18-20 vår/höst
  • felanmälan@åss.nu om du ser något som inte fungerar
  • vakten@åss.nu frågor kring vaktpass
  • hamnen@åss.nu frågor kring sommar eller vinterhamn,  sjö/torrsättning, båtplats etc
  • ungdom@åss.nu frågor kring ungdoms segling
  • styrelsen@åss.nu frågor eller synpunkter om skötsel av föreningen

Vi ser också ett stort behov från klubbmästeriet att ordna samkväm i olika former, inklusive utbildning, temakvälla osv