Så här ser det ut efter helgen, med överfulla soptunnor och fåglar som spridit ut soporna.

Om det är fulla soptunnor måste vi alla ta hem våra egna sopor!

Om inte budskapet gått hem tidigare att vi äventyrar vårt avtal med Stockholm Stad, kan det inte nog understrykas.

Vi kommer nu utöka tömningen till 2 ggr per vecka till en merkostnad på 10.000kr/månad plus moms, detta drabbar oss alla. Dessutom har nu miljögruppen fått göra ett ordentligt städjobb!

Hälsar Hasse via styrelsen 070-5425680