Senaste nytt från styrelsen

Mörkret tar över allt mer av dagen men i klubbhuset lyser det ofta.

Det har genomförts en Navigationskurs för ungdomar med  stort intresse. Dessutom har vi haft HLR kurser för våra medlemmar. Båda kurserna viktiga för oss alla i klubben, dels öka kunskap om sjösäkerheten dels tillse att om det händer något sjukdomsfall så har vi viss beredskap och kunnande att hantera detta. Viktigt också att alla vet att vi har hjärtstartare både i hamn och på holmarna. Självinstruerande så alla kan hantera dessa. Tack till Anna Karin Hansson som ger oss denna kunskap. Tacksamt är också att vi nu har ett studieombud Jan Lille som kommer att tillse att vi får ett ökat utbildningsprogram framöver.

Vi har haft ett utvärderingsmöte gällande torrsättningen som följdes att ett ”tack för insatsen möte” med hamburgare i klubbhuset, mycket uppskattat. Gällande eventuella förbättringar i processen vid sjö – och torrsättningen får vi återkomma till.Vinterhamnen är nu igång och vissa förbättringar för att minska elförbrukningen har redan  tagits. Bra jobbat av dom nya ansvariga Stephan Marshall och Carl Segerström.

På hamnplan verkar dom flesta nu avklarat sina vinterförberedelser med skydd mm.  Bra, nu gäller det att du dels säkerställer att båten är märkt med medlems- samt telefonnummer dels ibland kommer ner och kollar att din båt är ok. Ser du något fel på din grannes båt så hör gärna av dig till hamnansvariga eller expeditionen. Som vi meddelat separat stängs nu elen av nattetid på hamnplan i besparings syfte.

På holmarna råder nu vintervila men snart börjar nog holmvärdarna  att planera för nästa båtsäsong. Tiden går ju fort…..

Styrelsen arbetar nu med årsavslutsfrågor samt har startat förberedelser för nästa års aktiviteter. Vi har ju dels årsmöte den 14 mars samt förutom sedvanliga infomöten så funderar vi dels hur vi skall fira oss själva då ÅSS  fyller 125 år nästa år. För detta firande vill vi gärna ha idéer och hjälp från er alla. Kontakta oss i styrelsen.

Så vi vill dessutom påminna om att fler krafter behövs både som funktionärer och till styrelsen så hör av dig till valberedningen. Välkommen i gänget

I närtid väntar vi nu på luciafirande och att avsluta detta fina båtår utan några  missöden gällande våra hamnar  eller båtar oavsett om dom ligger på land eller i vattnet.

 

Styrelsen