ÅSS Torrsättning 8:e, 9:e och 15:e oktober 2016

 

Upprop kl. 07:00 och 12:00 alla dagar

Inget byte av tider mellan passen kan godkännas!

Nyheter för i år;

  • Fortsättning med att mäta båtar för att ytterligare effektivisera markplan i höst. Anmäl ny längd till funktionär vid torrsättningen.
  • Om pallnings- eller stöttningsmateriel är i sådant skick att arbetet är förenat med risk för skador på båt eller människa, eller inte kan förvaras effektivt i lastgården, är för tungt eller väldigt skrymmande kommer medlem att åberopas att införskaffa nytt pallnings/stöttningsmaterial enligt de nya reglerna.

 

  • Kom i god tid till uppropet, som är obligatoriskt.
  • För allas säkerhet så måste ALLA vara med och hjälpa till HELA passet.
  • Det är DU som båtägare som har ANSVARET för lyft och torrsättning av din båt. Funktionärerna leder torrsättningen och är till för att hjälpa dig så att arbetet sker så säkert och bra som möjligt.
  • Funktionärerna tilldelar ansvariga linförare – vid byte av linförare (ex. vid lyft av egen båt) kontakta Funktionär.
  • Torrsättningslistorna visar nödvändigtvis inte den faktiska turordningen. Hamnkommitténs funktionärer avgör lyftordningen på plats.

 

Vid frågor kontakta mig Hasse: hamnkapten@åss.nu eller 070-542 56 80

Väl mött!
Hasse med Hamnkommittén; Ronnie, Dag, Sergio, Magnus, Niclas och Martin

Total vikt alla båtar 450657 Kilo
Totalt antal lyft av båtar 163 stycken

Lyftlista torrsättning 2016

 ass-hamnplan-161002