Skärpt eldningsförbud

Styrelsen har beslutat om totalt eldningsförbud i vår hamn samt på klubbholmarna.

Detta gäller även fasta platser samt bastu på Verkarna och Vällinge.

I hamnen är grillen undanställd.

Det är absolut förbjudet att använda egen grill inom områdena.

Läs mer här om skärpt eldningsförbud i Stockholm