Torrsättning 2017

 

ÅSS Torrsättning 7:e, 8:e och 14:de oktober 2017

Upprop kl. 07:00 och 12:00 alla dagar

Inget byte av tider mellan passen kan godkännas!

Se lyftlistor längst ned på sidan

 

Information enligt tidigare år;

  • Fortsättning med att mäta båtar för att ytterligare effektivisera markplan i höst. Anmäl ny längd till funktionär vid torrsättningen.
  • Om pallnings- eller stöttningsmateriel är i sådant skick att arbetet är förenat med risk för skador på båt eller människa, eller inte kan förvaras effektivt i lastgården, är för tungt eller väldigt skrymmande kommer medlem att åberopas att införskaffa nytt pallnings/stöttningsmaterial enligt de nya reglerna.
  • Kom i god tid till uppropet, som är obligatoriskt.
  • För allas säkerhet så måste ALLA vara med och hjälpa till HELA passet.
  • Det är DU som båtägare som har ANSVARET för lyft och torrsättning av din båt. Funktionärerna leder torrsättningen och är till för att hjälpa dig så att arbetet sker så säkert och bra som möjligt.
  • Funktionärerna tilldelar ansvariga linförare – vid byte av linförare (ex. vid lyft av egen båt) kontakta Funktionär.
  • Torrsättningslistorna visar nödvändigtvis inte den faktiska turordningen. Hamnkommitténs funktionärer avgör lyftordningen på plats.

Vid frågor kontakta mig Hasse: hamnkapten@åss.nu eller 070-542 56 80
Väl mött!
Hasse med Hamnkommittén; Ronnie, Dag, Sergio, Magnus, Niclas och Martin

 

Totalt S:a lyft alla båtar 163 stycken

Totalt S:a vikt alla båtar 331320 Kilo

 

Torssättning varv 1, lördag 7/10

Torrsättning varv 2, lördag 7/10

Torrsättning varv 3, lördag 7/10

Torrsättning varv 4, lördag 7/10

Torrsättning varv 5, söndag 8/10

Torrsättning varv 6, söndag 8/10

Torrsättning varv 7, söndag 8/10

Torrsättning varv 8, söndag 8/10

Torrsättning varv 9, lördag 14/10