Träff om de internationella sjövägsreglern

Jag planerar att torsdagen den 4 april ordna en träff om de internationella sjövägsreglerna. D.v.s. de regler vi alla ska hålla oss till när vi är ute med båten för att minska risken och undvika olyckor till sjöss. Det handlar alltså bl.a. om väjningsreglerna. Reglerna kan tyckas vara väldigt detaljerade, men blir samtidigt hyfsat logiska när vi väl gått igenom dom. Själv tycker jag att väjningsreglerna är mest angelägna att ha kännedom om när vi far omkring i vår skärgård.

Mer information hittar ni om ni klickar på ”Utbildning” på hemsidans startsida

Anmälan och frågor görs till studieombudet@åss.nu

Jan Lille