Viktig information angående rensning av täckgården

Den 20/4 kommer den årliga rensningen av täckgården att genomföras. Vi vill därför be er att mycket TYDLIGT märka ert material i täckgården med medlemsnummer, märkningen skall vara gjord senast den 19/4. Arbetet kommer att pågå från kl 08:00-12:00 lördagen den 20/4. Under den här tiden vill vi be er att avstå från att flytta nytt material till täckgården.
Allt material som är omärkt kommer obönhörligt att kastas!

Med vänliga hälsningar,
Styrgruppen för sjö- och torrsättning