Viktigt Information ! På grund av klubbens stora pontonbyte

Viktigt! På grund av klubbens stora pontonbyte i höst MÅSTE alla datum respekteras.

23 aug Vintervalet (Detta är absolut sista dagen att meddela om du vill ligga kvar i sjön eller uppe på grusplan över vintern. Går ej att ändra senare.)

20 sept Stängning av sommarhamn (Mycket viktigt att du som har båten på annan plats under vintern flyttar båten senast detta datum)

Vi förväntar oss att du tar ett aktivt ansvar för detta.

Det är ett stort pussel att administrera alla båtplatser.

Styrelsen