Vinterförvaring ÅSS

Hej all båtvänner i ÅSS

Nu borde alla som önskar plats i Vinterhamn (i sjön) eller på Vintervarv (på land) fått en mail där vi frågar om det är någon ändring jämfört med föregående vintersäsong. Om du inte fått detta mail vänligen skicka info till mig.

Som ni alla vet börjar vinterförvaringen på land i början av oktober, torrsättning sker 7, 8 respektive 14 oktober med Mobilkranar. Vinterhamn, ”nepparna” och trailerbåtar har en egen planering och kommuniceras separat.

De som önskar placering i sjön (vinterhamn) och inte haft den lösningen tidigare, genomförs informationsmöte om praktiska frågor 30/8 kl 18.30 i klubbhuset.

 

listorna med vinterförvaringar på ÅSS anslås på klubbhuset samt på denna hemsida senast den 20 september

Hälsar Hasse  mail; hamnkapten@åss.nu  070-5425680