Årsmöte och motioner

Hej alla ÅSSare

God fortsättning på ett nytt spännande båtår

Vi vill påminna om vår närmaste stora aktivitet vi har dvs

Årsmötet den 14 mars

och att eventuella motioner till detta möte

måste vara oss tillhanda senast den 31 januari

Skicka dessa till expeditionen@åss.nu

 

 Välkomna

Styrelsen