Extra medlemsmöte

 

Kallelse till extra medlemsmöte i Årstavikens Segelsällskap, torsdagen den 28 mars 2019, kl.18.30
i det nya Klubbhuset, Hammarby Slussväg 19.

Varmt välkomna till extra medlemsmöte i Årstavikens Segelsällskap. Mötet hanterar de fyra utestående dagordningspunkter som ajournerades under det senaste årsmötet.

Väl mött! / Styrelsen