Uppdaterat material inför årsmötet 2019-03-07

 

Vi länken nedan finns allt material inför årsmötet, kallelsen och förslaget till dagordning har uppdaterats. I övrigt har kostnadsbudgeten, sammanställning av budget, budgeterade finansiella kostnader samt motioner lagts till.

Länk till materialet inför årsmötet, https://goo.gl/jTnjoCL

Med vänlig hälsning Styrelsen