Höstmöte torsdag den 16 november 2017

Hej,

Nu är det dags för höstmöte i Årstavikens Segelsällskap, mötet är torsdag den 16 november 2017, 18.30 i ÅSS Klubbhus. Bifogat finner ni kallelse och förslag till dagordning.

Styrelsen har på grund av hög arbetsbelastning valt att flytta motioner till årsmötet i mars, ni är varmt välkomna att skicka in motioner inför årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2018, motionerna skickas till info@åss.nu.

Fika kommer att serveras från 18:30, mötet börjar klockan 19:00.

Hjärtligt välkomna önskar styrelsen.