Vinterhamn 2017-2018

VinterHamn 2017-2018

Hittils har vi 53 anmälda båtar till Vinterhamnen. En ökning med 10 båtar ifrån förra året.
Tidsplanen för årets VinterHamn är följande…
Söndag15 Oktober, maillistor med nummer på bryggplats skickas ut.
Lördag 21 Oktober, Y-bommar justeras
Lördag 4 november, båtar skall vara på rätt plats i VinterHamn.
Söndag 5 november kl 10:00 uppmontering av VinterHamn.
Söndag 3 december, vaktrond startar.
Lördag 31 mars kl 10:00, avveckling av VinterHamn.
Söndag 15 april, sista dag att lämna hamnen eller flytta till sommarplats.
Med Bästa Hälsningar
Micke Heurlin
Ansvariga VinterHamn 2017-2018
e-post: vinterhamn@åss.nu (om inte adressen fungerar prova denna vinterhamn@xn--ss-xia.nu)