Information från styrelsen augusti

Ja tänk vad sommaren går fort. En kanske i mycket svensk sommar med blandning av sol, värme samt regn och blåst. Hoppa ni alla trots detta kunna njuta lite av vår vackra natur och sjöliv samt vilat upp er inför höstens aktiviteter.

Aktiviteterna i hamnen och på öarna har i stort fortlöpt bra dock vill vi nämna några saker.

Att använda servicebryggan i hamnen för mer permanent båtplats för sin båt är inte tillåtit och styrelsen avser att tydligare informera funktionärer och andra om detta.

Eventuella avsteg (i undantagsfall) från detta skall alltid beslutas av styrelsen.

NI kanske sett att vår slip är trasig. Vid en akut båtuppläggning gick rälsen av. Styrelsen har gett hamnansvarig i uppdrag att tillsätta projektgrupp för att se hur och vad som måste åtgärdas snarast.

Vaktrutinen i hamnen fungerar bra dock behöver vi styra upp återkoppling av inrapporterad vaktrapport samt informera berörd funktionär för åtgärd.

Vidare har vi sett att det trots förbud fortfarande står trailers kvar på hamnområdet. Ni medlemmar som känner att någon av dessa tillhör er, vänligen ta bort dessa, eller meddela expeditionen om ni vet vem dom tillhör tack.

Gällande vårt 125 årsjubileum firande var styrelsen tillsammans med projektgruppen tvungna att ställa firandet på holmarna pga. för lite anmälningar. Vi satsar nu på firanden i klubbhuset den 16 september, du kommer väl!

Glöm inte heller kräftskivan på Verkarna 26 augusti

Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren, och nu börjar all planering inför

höstens aktiviteter, torrsättning, vinterhamn arbetsdagar mm.

Vi har även beslutat att ha en ny medlemsträff senare i höst, den 25 november, boka in den i din kalender

En liten påminnelse till sist, som vanligt behövs fler aktiva medlemmar till alla våra sektioner hör av dig till oss Styrelsen@åss.nu eller till valberedningen@åss.nu

Hälsningar

Styrelsen